informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 14.03. do 22.03.2023.g.

korona 1 mDana 14.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 64 pacijenata. Od ovog broja 27 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 37 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 20 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 10 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 29 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta za PCR test.


Dana 15.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 53 pacijenata. Od ovog broja 21 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 32 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 15 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 21 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 6 pacijenta za PCR test.


Dana 16.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 53 pacijenata. Od ovog broja 20 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 33 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 18 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 7 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 26 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta za PCR test.


Dana 17.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 64 pacijenata. Od ovog broja 23 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 41 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 18 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 3 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 30 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta za PCR test.


Dana 20.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 77 pacijenata. Od ovog broja 39 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 38 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 30 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 11 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 37 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 10 pacijenta za PCR test.


Dana 21.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 78 pacijenata. Od ovog broja 35 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 43 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 26 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 10 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 30 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta za PCR test.


Dana 22.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 62 pacijenata. Od ovog broja 22 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 40 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 18 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 24 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019