informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 23.03. do 03.04.2023.g.

korona 1 mDana 23.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 53 pacijenata. Od ovog broja 27 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 26 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 15 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 6 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 32 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta za PCR test.


Dana 24.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 53 pacijenata. Od ovog broja 27 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 26 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 18 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 6 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 32 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta za PCR test.


Dana 27.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 72 pacijenata. Od ovog broja 29 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 43 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 23 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 7 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 39 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 8 pacijenta za PCR test.


Dana 28.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 45 pacijenata. Od ovog broja 14 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 31 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 12 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 26 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na RTG pluća i 5 pacijenta za PCR test.


Dana 29.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 23 pacijenata. Od ovog broja 9 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 14 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 6 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 11 pacijenata.
U Dom zdravlja nije poslat nijedan pacijent na PCR test.


Dana 30.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 37 pacijenata. Od ovog broja 17 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 20 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 12 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 17 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta na PCR test.


Dana 31.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 54 pacijenata. Od ovog broja 20 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 34 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 18 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 5 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 26 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na PCR test.


Dana 03.04.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 51 pacijenata. Od ovog broja 20 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 31 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 14 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 5 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 19 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019