informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Učešće lekara i medicinskih sestara na XVII Kongresu NAUZRS

ucesce lekara i sestara na 17 kongresu nauzrs mU Vrnjačkoj Banji je od 03. do 07. maja 2023. godine održan XVII Kongres Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije, posvećen inovacijama i trendovima koji će oblikovati budućnost poziva zdravstvenog radnika.
Cilj Kongresa je da stimuliše razmenu rezultata i ideja u svim oblastima koje Kongres obuhvata i da neguje saradnju između različitih profila zdravstvenih radnika i saradnika.
Na kongresu se radilo po sekcijama tako da je 04.05.2023. godine održana Sekcija MEDICINE RADA na kojoj je izneto 12 radova (10 usmenih saopštenja i dve poster prezentacije).

Direktorka Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, dr Slađana Majkić, spec.medicine rada, je održala predavanje u formi edukativnog seminara na temu “Izgaranje na poslu kod zdravstvenih radnika”. Dr Aleksandar Ristić, lekar na specijalizaciji iz medicine rada je izneo rezultate rada pod naslovom “Značaj periodičnih zdravstvenih pregleda u otkrivanju poremećaja kod zdravstvenih radnika izloženih jonizujućem zračenju“., a dr Olivera Mirković, takođe lekar na specijalizaciji iz medicine rada je iznela stručni rad pod naslovom “Značaj sistematskih pregleda radnika u ranom otkrivanju poremećaja zdravstvenog stanja”.Glavna sestra Službe za medicinu rada Zavoda, sms Ana Popović je saopštila rezultate istraživanja u okviru stručnog rada pod naslovom “Uticaj industrijske buke na zdravlje eksponovanih radnika i mere prevencije”. Odgovorna sestra u službi za opštu medicinu dispanzera mašinske industrije Zavoda, sms Nataša Stanojević je referisala rad pod naslovom “Stres na radnom mestu“.

Na kraju sesije, prof dr Jovica Jovanović je sumirao zaključke svih saopštenih radova i ukazao na značaj iznetih rezultata na unapređenje praktičnog rada i budući razvoj službi medicine rada u Republici Srbiji.

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019