uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

SAVREMENI PRISTUP U TERAPIJI HRONIČNIH RANA PRIMENOM POLIMETAKRILATNE PODLOGE

Predavanje Rane mU utorak, 17.10.2017 godine sa početkom u 13 časova u sali dispanzera MIN održano je predavanje na temu "SAVREMENI PRISTUP U TERAPIJI HRONIČNIH RANA PRIMENOM POLIMETAKRILATNE PODLOGE", akreditovao pod oznakom A-1-2535/ 16.
Predavač dr Saša Kitanović je upoznao prisutne sa novim pristupom savremene nege i lečanja rana.
Stečeno znanje i primena nove metode u lečenja rana povećaće kvalitet zdravstvene zaštite koju pružamo našim pacijentima.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019