uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

10. kongres Nacionalne asocijacije zdravstvenih radnika Srbije.

X kongres mU Vrnjačkoj Banji u hotelu Zepter je u periodu od 16. do 20. maja ove godine održan jubilarni 10. Kongres Nacionalne Asocijacije zdravstvenih radnika Srbije. Kongres je akreditovan za lekare, farmaceute, stomatologe, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.
Plenarno predavanje pod naslovom “Poremećaji zdravlja izazvani radom na računaru” je održao prof dr Jovica Jovanović.
U okviru Kongresa posebnu sesiju je imala sekcija medicine rada u okviru koje je izloženo 19 radova.
Sekciju medicine rada je otvorila direktorka Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, dr Slađana Majkić, specijalista medicine rada, koja je u sklopu edukativnog seminara izložila svoj rad pod naslovom” Uloga joge i prevencija poremećaja lokomotornog sistema i čula vida pri radu sa računarima”.

Potom su sledili radovi koji su obrađivali aktuelne teme iz oblasti stresa na poslu, komunikacije, etike u medicini rada, profesionalne patologije, ekologije rada, zdravstvene zaštite radnika i zaštitnih sredstva na radu. Posle izlaganja je usledila diskusija o iznetim stručnim radovima. Tokom diskusije posebnu pažnju je izazvao rad dr Slađane Majkić, koji je pohvaljen i o kome se najviše diskutovalo, obzirom da se radi o značajnoj meri prevencije koja u svetu daje pozitivne efekte u prevenciji poremećaja lokomotornog sistema i čula vida pri radu sa računarima. Po završenoj diskusiji supervizor se pozitivno izjasnio o ovom kao i o ostalim radovima, a sekciju ocenio najvišom ocenom.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019