uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Sertifikat o akreditaciji za standard ISO 17025:2017 za oblast zaštite od jonizujućeg zračenja.

Sertifikat ISO 170252017 zastite od jonizujuceg zracenja mAkreditaciono telo Srbije je dodelilo SERTIFIKAT O AKREDITACIJI Odeljenju za zaštitu od zračenja jer zadovoljava zahteve standarda ISO 17025:2017, te je kompetetntno za obavljanje poslova ispitivanja koji su specificirani u važećem izdanju Obima akreditacije, a sa rokom važnosti do januara 2024.godine.
Skraćeni obim akreditacije:
-Jonizujuće zračenje: izvori jonizujućeg zračenja: mineralni proizvodi i građevinski materijali (so, sumpor, zemlja, kamen, gips, kreč, cement), rude, zgure i pepeo, prehrambeni proizvodi, predmeti opšte upotrebe, fosfati za proizvodnju hrane za životinje (moni- i di-kalcijum fosfat), polje u blizini izvora jonizujućeg zračenja, dozimetrija (TL dozimetri), ispitivanje uređaja koji emituju jonizujuće zračenje (rendgen-aparati za snimanje, rendgen-aparati za prosvetljavanje, rendgen-aparati za mamografiju, stomatološki rendgen-aparati);
-Uzorkovanje: zemlja, građevinski materijal


Odeljenje za zaštitu od zračenja postoji od 1988.godine i stalno unapređuje obim rada.
Najnovije akreditacije Odeljenja za zaštitu od zračenja su za ispitivanje uređaja koji emituju jonizujuće zračenje (rendgen-aparati za snimanje, rendgen-aparati za prosvetljavanje, rendgen-aparati za mamografiju, stomatološki rendgen-aparati) i uzorkovanje zemlje i građevinskog materijala.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019