uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante ZZZZR Niš

korona 1 mDana 28.01.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 88 pacijenata. Od ovog broja 24 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 64 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 19 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 47 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 1 pacijen za rendgengrafiju pluća i 3 pacijenta za PCR test.

Dana 29.01.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 146 pacijenata. Od ovog broja 31 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 115 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 12 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 46 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 2 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 4 pacijenata za PCR test.

Dana 30.01.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 68 pacijenata. Od ovog broja 22 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 46 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 16 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 34 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 1 pacijent za rendgengrafiju pluća i 4 pacijenta za PCR test.

Dana 31.01.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 61 pacijenata. Od ovog broja 13 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 48 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 14 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 35 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 2 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 3 pacijenta za PCR test.

Dana 01.02.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 115 pacijenata. Od ovog broja 29 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 86 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 19 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 51 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 1 pacijent za rendgengrafiju pluća i 3 pacijenta za PCR test.

Dana 02.02.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 103 pacijenata. Od ovog broja 33 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 70 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 18 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 57 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 2 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 3 pacijenta za PCR test.

Dana 03.02.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 102 pacijenata. Od ovog broja 24 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 78 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 23 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 60 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 3 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 1 pacijent za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019