informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante ZZZZR Niš

korona 1 mDana 04.02.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 86 pacijenata. Od ovog broja 15 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 71 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 12 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 46 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 2 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 1 pacijent za PCR test.

Dana 05.02.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 144 pacijenata. Od ovog broja 23 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 121 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 12 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 58 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 4 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 3 pacijenta za PCR test.

Dana 06.02.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 68 pacijenata. Od ovog broja 16 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 52 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 15 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 34 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 1 pacijent za rendgengrafiju pluća i 3 pacijenta za PCR test

Dana 07.02.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 43 pacijenata. Od ovog broja 14 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 29 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 15 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 22 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 2 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 1 pacijent za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019