uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante ZZZZR Niš

korona 1 mDana 12.02.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 140 pacijenata. Od ovog broja 23 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 117 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 17 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 57 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 6 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 6 pacijenata za PCR test.

Dana 13.02.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 59 pacijenata. Od ovog broja 19 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 40 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 13 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 27 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 2 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 2 pacijenta za PCR test.

Dana 14.02.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 58 pacijenata. Od ovog broja 20 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 38 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 20 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 40 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 3 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 2 pacijenta za PCR test

Dana 15.02.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 83 pacijenata. Od ovog broja 20 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 63 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 16 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 50 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 10 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 5 pacijenаta za PCR test.

Dana 16.02.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 96 pacijenata. Od ovog broja 27 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 69 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 19 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 46 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 9 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 8 pacijenаta za PCR test.

Dana 17.02.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 133 pacijenata. Od ovog broja 43 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 90 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 26 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 62 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 10 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 5pacijenаta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019