uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 15 do 18.04.2021.g.

korona 1 mDana 15.04.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 194 pacijenata. Od ovog broja 43 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 151 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 28 pacijenata antigenskim testovima od čega je pozitivno 20.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 92 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 15 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 4 pacijenta za PCR test.

Dana 16.04.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 240 pacijenata. Od ovog broja 27 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 213 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 24 pacijenata antigenskim testovima od čega je pozitivno 8.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 100 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 8 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 7 pacijenata za PCR test.

Dana 17.04.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 155 pacijenata. Od ovog broja 22 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 133 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 19 pacijenata antigenskim testovima od čega je pozitivno 8.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 84 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 8 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 5 pacijenata za PCR test.

Dana 18.04.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 111 pacijenata. Od ovog broja 22 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 89 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 17 pacijenata antigenskim testovima od čega je pozitivno 3.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 73 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 5 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 2 pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019