uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Služba za medicinu rada Zavoda u kompaniji Aster Tekstil d.o.o.

Aster m Zahvaljujući povoljnijoj epidemiološkoj situaciji, a uz poštovanje svih protivepidemijskih mera, Služba za medicinu rada Zavoda je nastavila bližu saradnju sa kompanijom Aster Tekstil d.o.o. u Nišu.
17.6.2021.g. je održano predavanje na temu „Značaj fizičke aktivnosti na radnom mestu u prevenciji bolesti rada“ sa prikazom vežbi koje se mogu upražnjavati u toku pauze kao i kod kuće. Ovo je prvo u nizu predavanja vezanih za upražnjavanje zdravih stilova života u prevenciju bolesti u vezi sa radom koje je Služba za medicinu rada dogovorila sa Službom za BZR kompanije Aster Tekstil d.o.o.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019