informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 19.- 28.6.2021.g.

korona 1 m Dana 19.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 27 pacijenata. Od ovog broja 8 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 19 pacijenta obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 10 pacijenta antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 14 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.

Dana 20.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 14 pacijenata. Od ovog broja jedan pacijent se javio prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 13 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je četiri pacijenata antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 17 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.


Dana 21.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javio na pregled 61 pacijent. Od ovog broja 19 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 42 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 5 pacijenata antigenskim testovima od koji je jedan bio pozitivan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 18 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća i PCR test.


Dana 22.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno su se javila na pregled 50 pacijenata. Od ovog broja 20 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 30 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je četiri pacijenta antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 14 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.


Dana 23.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 49 pacijenata. Od ovog broja 18 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 31 pacijent obavio kontrolni pregled.
Testirano je 9 pacijenata antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 26 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijenta za PCR test, dok ni jedan nije upućen za rendgengrafiju pluća.


Dana 24.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 38 pacijenata. Od ovog broja 7 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 31 pacijent obavilo kontrolni pregled.
Testirano je četiri pacijenta antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 20 pacijenata. U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća i PCR test.


Dana 25.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javio na pregled 71 pacijent. Od ovog broja 22 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 49 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je četiri pacijenata antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 18 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.


Dana 26.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 19 pacijenata. Od ovog broja 6 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 13 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je četiri pacijenata antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 11 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.

Dana 27.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 6 pacijenata. Od ovog broja četiri pacijenta su se javila prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok su dva pacijenata obavila kontrolni pregled.
Testirano je 4 pacijenata antigenskim testovima od koji je jedan bio pozitivan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 6 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća i PCR test.

Dana 28.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno su se javila na pregled 73 pacijenta. Od ovog broja 17 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 56 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testiran je jedan pacijenta antigenskim testovima koji je bio negativan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 33 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019