uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 05.7.- 11.7.2021.g.

korona 1 mDana 05.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 59 pacijenata. Od ovog broja 31 pacijent se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 28 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirana su četiri pacijenta antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 29 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.


Dana 06.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 53 pacijenata. Od ovog broja 13 pacijenata se javio prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 40 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 16 pacijenta antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih. Hematološke i biohemijske analize su urađene za 20 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća i PCR test.
Dana 07.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 47 pacijenata. Od ovog broja 18 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 29 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 6 pacijenata antigenskim testovima od koji je jedan bio pozitivan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 20 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća i PCR test.
Dana 08.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno su se javila na pregled 48 pacijenata. Od ovog broja 21 pacijent se javio prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 27 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 6 pacijenta antigenskim testovima od kojih je jedan bio pozitivan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 14 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća i PCR test.
Dana 09.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 42 pacijenata. Od ovog broja 19 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 23 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 9 pacijenata antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 18 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća i PCR test.
Dana 10.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 20 pacijenata. Od ovog broja dva pacijenta su se javila prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 18 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je tri pacijenta antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 9 pacijenata. U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća i PCR test.
Dana 11.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 23 pacijenata. Od ovog broja tri pacijenta su se javila prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 20 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je četiri pacijenta antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 10 pacijenata. U Dom zdravlja je upućen jedan pacijenta za PCR test, dok ni jedan nije upućen za rendgengrafiju pluća.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019