uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj o radu kovid ambulante od 23.7. - 25.7.2021.g.

korona 1 mDana 23.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 61 pacijenata. Od ovog broja 20 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 41 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 9 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je jedan bio pozitivan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 22 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.

Dana 24.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 30 pacijenata. Od ovog broja 13 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 17 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 9 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su tri imala pozitivan nalaz.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 14 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena četiri pacijenta za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test

Dana 25.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 21 pacijenata. Od ovog broja šest pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 15 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod tri pacijenta su rađeni antigenski testovi od kojih su dva imala pozitivan nalaz.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za šest pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijent za rendgengrafiju pluća ili za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019