uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj o radu kovid ambulante od 26.7. - 29.7.2021.g.

korona 1 mDana 26.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 60 pacijenata. Od ovog broja 17 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 43 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 7 pacijenata su rađeni antigenski testovi i nije bilo pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 23 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata tri pacijenta na rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.

Dana 27.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 43 pacijenata. Od ovog broja 13 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 30 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 12 pacijenata su rađeni antigenski testovi i nije bilo pozitivnih nalaza..
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 12 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijent za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test

Dana 28.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 47 pacijenata. Od ovog broja 18 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 29 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 8 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su dva imala pozitivan nalaz.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 14 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijent za rendgengrafiju pluća i jedan za PCR test.

Dana 29.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 43 pacijenata. Od ovog broja 15 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 28 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 6 pacijenata su rađeni antigenski testovi i nije bilo pozitivnih nalaza..
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 15 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijent za rendgengrafiju pluća i jedan za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019