informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj o radu kovid ambulante od 19.8. do 24.08.2021. g.

korona 1 m Dana 19.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javio na pregled 61 pacijent. Od ovog broja 19 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 42 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 22 pacijenata antigenskim testom od kojih su četiri pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 38 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijent za rendgengrafiju pluća, a ni jedan pacijent nije upućen za za PCR test.

Dana 20.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 94 pacijenta. Od ovog broja 27 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 67 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 13 pacijenata antigenskim testovima od kojih je jedan pozitivan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 38 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena tri pacijenta za rendgengrafiju pluća, a ni jedan pacijent nije upućen za za PCR test.

Dana 21.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javio na pregled 61 pacijent. Od ovog broja 47 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 14 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 22 pacijenata antigenskim testovima od kojih su dva pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 37 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena dva pacijenta za rendgengrafiju pluća i tri pacijenta za PCR test.

​Dana 22.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 60 pacijenata. Od ovog broja 33 pacijenta se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 27 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 14 pacijenata antigenskim testovima od kojih je 6 pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 25 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijent za rendgengrafiju pluća i jedan pacijent za PCR test.

​Dana 23.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 96 pacijenata. Od ovog broja 40 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 56 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 22 pacijenata antigenskim testovima od kojih su 6 pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 55 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena četiri pacijenta za rendgengrafiju pluća i jedan pacijenta za PCR test.

Dana 24.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javio na pregled 91 pacijent. Od ovog broja 32 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 59 pacijent obavio kontrolni pregled.
Testirano je 25 pacijenata antigenskim testovima od kojih su četiri pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 31 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijent za rendgengrafiju pluća i jedan pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019