informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj o radu kovid ambulante od 25.8. do 29.08.2021.g.

korona 1 m Dana 25.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 86 pacijenata. Od ovog broja 27 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 59 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 23 pacijenata antigenskim testom od kojih je jedan pozitivan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 45 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena tri pacijenta za rendgengrafiju pluća i dva pacijenta za PCR test.

Dana 26.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 81 pacijenata. Od ovog broja 25 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 56 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 21 pacijenata antigenskim testovima od kojih je četiri pozitivno.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 31 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena tri pacijenta za rendgengrafiju pluća i tri pacijenta za PCR test.

Dana 27.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 107 pacijenata. Od ovog broja 32 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 75 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 18 pacijenata antigenskim testovima od kojih su sedam pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 48 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena dva pacijenta za rendgengrafiju pluća i tri pacijenta za PCR test.

Dana 28.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 64 pacijenta. Od ovog broja 19 pacijenta se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 45 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 17 pacijenata antigenskim testovima od kojih su dva pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 31 pacijenta.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijent za rendgengrafiju pluća i dva pacijenta za PCR test.

Dana 29.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 64 pacijenta. Od ovog broja 40 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 56 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 13 pacijenata antigenskim testovima od kojih su 6 pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 45 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno pet pacijenata za rendgengrafiju pluća i tri pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019