uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 06.9. do 09.9.2021.g.

korona 1 mDana 6.9.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 141 pacijenata. Od ovog broja 58 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 83 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 33 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 10 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 73 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na rendgengrafiju pluća i 4 za PCR test.

Dana 7.9.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 175 pacijenata. Od ovog broja 72 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 103 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 34 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 13 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 63 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslata 4 pacijenta na rendgengrafiju pluća jedan pacijent za PCR test..

Dana 8.9.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 181 pacijenata. Od ovog broja 85 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 96 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 39 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 15 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 87 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslato pet pacijenata na rendgengrafiju pluća i 6 za PCR test.

Dana 9.9.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 162 pacijenata. Od ovog broja 61 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 101 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 42 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 25 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 72 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na rendgengrafiju pluća i 2 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019