uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 10.9. do 12.9.2021.g.

korona 1 mDana 10.9.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 192 pacijenata. Od ovog broja 62 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 130 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 32 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 14 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 67 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 5 za PCR test.

Dana 11.9.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 90 pacijenata. Od ovog broja 34 pacijenta se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 56 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 31 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 20 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 42 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 5 pacijenata za PCR test.

Dana 12.9.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 120 pacijenata. Od ovog broja 43 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 77 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 27 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 12 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 58 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 3 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019