informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Dodela zahvalnice Zavodu od strane Prirodno-matematičkog fakulteta

dodela zahvalnice zavodu pmf mU petak, 17.9.2021.g. Prirodno-matemački fakultet u Nišu je obeležio Dan fakulteta i 50 godina postojanja Departmanata za hemiju, fiziku i matematiku. Na svečanosti održanoj u dvorištu fakulteta, u prisustvi rektora Univerziteta u Nišu, dekana drugih fakulteta, predstavnika lokalne samouprave, Srpske pravoslavne crkve i drugih zvanica, dekan fakulteta Prof. dr Perica Vasiljević je direktorici Zavoda, dr Slađani Majkić uručio zahvalnicu za učešće Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“ u procesu akreditacije studijskih programa Fakulteta.
Ovo je veliko priznanje za Zavod i jedna potvrda dobre poslovno–teničke saradnje koju Zavod ostvaruje sa fakultetima, institutima u zemlji i inostranstvu, zdravstvenim ustanovama, strukovnim i sindikalnim organizacijama, lokalnom samoupravom i dr., a sve u cilju što boljeg funkcionisanja Zavoda, kao i razmene znanja i iskustava na dobrobit pacijenta, zaposlenih u Zavodu i opšteg dobra.

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019