uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante za 25.9.2021.g.

korona 1 mDana 25.9.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 170 pacijenata. Od ovog broja 54 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 116 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 19 pacijenata antigenskim testovima od kojih su 11 nalaza bila pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 63 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena 17 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 2 na PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019