informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 22.10. do 24.10.2021.g.

korona 1 mDana 22.10.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 386 pacijenata. Od ovog broja 79 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 307 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 67 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 33 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 105 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 30 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 5 za PCR test.

Dana 23.10.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 244 pacijenata. Od ovog broja 70 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 174 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 62 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 29 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 115 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 8 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 9 za PCR test.

Dana 24.10.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 206 pacijenata. Od ovog broja 64 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 142 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 46 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 24 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 101 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 11 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 9 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019