uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 05.11. do 07.11.2021.g.

korona 1 mDana 5.11.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 408 pacijenata. Od ovog broja 72 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 336 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 52 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 21 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 165 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 19 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 13 za PCR test.


Dana 6.11.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 188 pacijenata. Od ovog broja 41 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 147 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 48 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 14 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 100 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslato 8 pacijenata na rendgengrafiju pluća i 6 za PCR test.


Dana 7.11.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 148 pacijenata. Od ovog broja 45 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 103 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 33 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je bilo 15 pozitivnih nalaza.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 78 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 10 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 7 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019