uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante za 28.12.2021.g

korona 1 mDana 28.12.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 134 pacijenata. Od ovog broja 36 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 98 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 31 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je jedan pacijent bio sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 55 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 8 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019