uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Najbolje kapitacione ocene u tri kvartala 2021.g.

najbolje kapitacione ocene mPrema podacima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Zavod je u tri kvartala 2021. godine imao najbolju kapitacionu ocenu (prosečna ocena za sve izabrane lekare na nivou zdravstvene ustanove – opšta medicina i ginekologija) od 154 zdravstvenih ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite u Republici Srbiji.
Timski rad i poštovanje standarda Akreditacije zdravstvenih ustanova Srbije, poštovanje standarda sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2015, ISO 15189:2014 i ISO 17025: 2017 su garancija pružanja kvalitetne i bezbedne zdravstven zaštite i zaštite zdravlja zaposlenih.

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019