informator o radu

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 14.01. do 16.01.2022.g.

korona 1 mDana 14.1.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 368 pacijenata. Od ovog broja 110 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 258 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 94 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 33 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 183 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 22 za PCR test.


Dana 15.1.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 289 pacijenata. Od ovog broja 128 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 161 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 91 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 39 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 152 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 12 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 40 za PCR test.


Dana 16.1.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 267 pacijenata. Od ovog broja 121 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 146 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 93 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 41 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 130 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 8 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 36 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019