informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Transport i životna sredina

eko

U Nišu održan Pripremni konsultativni sastanak na temu TRANSPORT i ŽIVOTNA SREDINA za učesnike iz južne i istočne Srbije. Organizatori skupa: Projektni konzorcijum u okviru SECTOR II programa Regionalnog centra za zaštitu životne sredine za centralno istočnu Evropu (REC) i Oblasna razvojna agencija "Jug".
Ispred Regionalnog Centra za promociju zdravlja na radnom mestu u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu, sastanku je prisustvovala Prof dr Mirjana Aranđelović.

Realizacija različitih ekoloških programa usmerenih ka stvaranju mreže zdravih gradova u našoj zemlji nije moguća bez aktivnog učešća i konkretnog doprinosa svih lokalnih zajednica. To sigurno podrazumeva sagledavanje specifičnosti i razlike svakog lokaliteta ponaosob, naročito kada je u pitanju razmatranje problema transporta i učinak istog na zagađenje urbanih sredina ali i šireg životnog prostora. U tom smislu odvijala se i debata u Nišu organizovana za predstavnike gradova jugoistočne Srbije.

Prof dr Mirjana Aranđelović je na ovom skupu zastupala stav da životnu sredinu nije moguće sagledavati bez radne sredine jer je ona njen sastavni deo. Kada je reč konkretno o transportu, Regionalni cetntar za promociju zdravlja u Nišu može da ima značajno mesto u podizanju ekološke svesti svih aktera u toj oblasti. U tom smislu istaknute su prednosti koje bi imali, svakim danom sve aktuelniji, ekološki programi i projekti koje preduzima država, ukoliko bi prepoznala takvu kompeticiju kod struke medicine rada i uključila je u planiranju i realizaciji istih.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019