informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Načelnik: dr Ema Ćosić Mitić telefon: 018/4232-801
Glavna sestra: vms Dragana Najdanović

Spisak lekara i zdravstvenih saradnika kliknite OVDE

Služba pruža sveobuhvatnu specijalističku delatnost za oblasti interne medicine, oftamologije, otorinolaringologije, psihijatrije i neurologije, dermatovenerologije i radiologije.
Koristimo savremenu medicinsku tehnologiju na kojoj radi stručni kadar koji je kroz kontinuirane medicinske edukacije u trendu sa najnovijim medicinskim protokolima i procedurama u vezi lečenja i dijagnostike.

Interna medicina

Odeljenje za internu medicinu se bavi dijagnostikom i lečenjem širokog spektra bolesti iz oblasti interne medicine. Odsek je lociran u dva zdravstvena objekta u gradu (Dispanzer Min i Dispanzer Din).
U okviru Odeljenja se obavlja kompletna kardiovaskularna dijagnostika: EKG, Test fizičkog opterećenja, Ultrazvuk srca sa doplerom, Holter EKG i Holter TA

Oftalmologija

Odsek za oftalmologiju se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem stanja i bolesti vezanih za organ vida – oko kod odraslih. Odsek je lociran u zdravstvenom objektu Dispanzer Min-a.
Odsek poseduje savremene aparate za oftalmološku dijagnostiku, uključujući i bezkontaktni tonometar, keratorefraktometre, kao i aparat za kompjuterizovano određivanbje vidnog polja.

Neuropsihijatrija

Lekari specijalisti ovog odeljenja dijagnostikuju, leče i prate oboljenja i stanja pacijenata vezanih za psihijatrijske i neurološke bolesti. Lečenje naših neuropsihijatrijskih pacijenata zahteva timski rad lekara, psihologa, socijalnog radnika, kao i medicinskih sestara.

Odeljenje pruža svoje usluge u Dispanzeru Min-a.

Otorinolaringologija

U odeku za ORL se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti uha, nosa i grla odraslih.

Odsek ORL poseduje i najsavremeniju opremu za audiometriju, timpanometriju, rinomanometriju i isparenje spoljašnjeg ušnog kanala.

Lociran je u dva zdravstvena objekta u gradu (Dispanzer Min-a i Dispanzer Din-a)

Dermatovenerologija

Odsek dermatologije bavi se pregledima i lečenjem kožnih bolesti odraslih, uključujući i terapijske procedure u vidu malih dermatohirurških intervencija (radiotalasnim nožem, elektrokauterom, krioterapijski tretmani, bioptron tretmani), kao i ranim otkrivanjem premalignih i malignih promena na koži – dermoskopija.

Veliki značaj se pridaje preventivnom radu. Lekar specijalista dermatovenerologije sprovodi skrining na melanoma -dermoskopiju među zdravim građanima koji dolaze u posetu lekaru u našu ustanovu (svakog četvrtka u mesecu po dogovorenom rasporedu u različitom objektima Zavoda)

Odek je lociran u zdravstvenoj stanici “Dispanzer Din”.

RTG i UZ 

U Odeljenju za radiologiju obavljaju se standardne radiografije, kao i širok spektar ultrazvučnih pregleda.

Stalno napredovanje medicinske tehnologije dovodi do konstantnog porasta broja ovih pregleda, kao i proširenja spektra radioloških i ultrazvučnih pregleda. Stoga zaposleni u ovom odeljenju ulažu veliki napor i zalaganje, uz redovne edukacije iz novih tehnika, kao i uz korišćenje savremene opreme.

Odeljenje je locirano u zdravstvenoj stanici “Dispanzer Min”.Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

Covid ambulanta

dezurna ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zdravstvene stanice 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019