informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Ekološka inteligencija radnika - zadatak medicine rada: promocija zdravlja na radnom mestu

ekoloska-inteligencija

Jedan od zadataka struke medicine rada je i edukacija radnika usmerena ka razvijanju njihove ekološke svesti -inteligencije. Ovo zahteva multidiscliplinarni pristup u realizaciji ali i u samoedukaciji edukatora koja svakako mora da predhodi. U tom smislu, knjiga Danijel Goleman svakako predstavlja dobar stimulans za sve zainteresovane.
‟Ekološka inteligencija nam omogućava da primenjujemo ono što naučimo o načinima na koje ljudska delatnost utiče na ekosisteme da bi smo nanosili manje štete i ponovo živeli održivo u svom kutku – a danas je to cela planeta. Ekološka se odnosi na razumevanje organizma i njihovih ekosistema, a inteligencija podrazumeva kapacitet da se uči iz iskustva i efikasno ophodi prema svojoj okolini.
Sadašnje pretnje zahtevaju da izoštrimo jedan novi senzibilitet, odnosno kapacitet za prepoznavanje skrivene mreže povezanosti između ljudske aktivnosti i prirodnih sistema i tananih složenosti njihovih preseka. To buđenje prema novim mogućnostima mora dovesti do zajedničkog otvaranja očiju, to jest, naših najosnovnijih pretpostavki i percepcija, one koje će pokrenuti promene u industriji i trgovini, kao i u našem pojedinačnom delovanju i ponašanju. Baš kao što socijalna i emocionalna inteligencija nadograđuju sposobnost za sagledavanje perspective drugih ljudi, saosećanja sa njima i izražavanja zabrinutosti, ekološka inteligencija proširuje taj kapacitet na sve prirodne sisteme. Da bi se iskusila ta inteligencija, moramo odmaći dalje od razmišljanja koje smešta ljudsku vrstu izvan prirode, činjenica je da živimo isprepletani u ekološkim sistemima i da utičemo na njih, bilo pozitivno ili negativno – kao i oni na nas. Potrebno je da otkrijemo i podelimo između sebe sve načine na koje ta intimna međusobna povezanost deluje, da sagledamo skrivene obrasce koji povezuju ljudske aktivnosti s višim kretanjem prirode, da razumemo svoj pravi uticaj na nju i da naučimo kako da činimo više dobra ." Danijel Goleman

skoloska-inteligencija-knjiga

Prof. dr Mirjana Aranđelović

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019