informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Merenja u radnoj sredini

Ispitivanje uslova radne okoline se obavlja u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilnikom o ispitivanju uslova radne okoline.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, poseduje licencu broj 164-02-00080/2007-01.

Vršimo ispitivanja uslova radne okoline periodično, u okviru izrade Akta o proceni rizika ili na osnovu naloga Inspekcije rada.

Ispitivanja obuhvataju ispitivanja fizičkih štetnosti (buka i vibracije), parametara mikroklime (temperatura, vlažnost vazduha i brzina strujanja vazduha u radnoj okolini) kao i osvetljenosti prostorija.

Posedujemo najsavremeniju opremu (Bruel & Kjaer, Testo i Casella) i stručne kadrove (dva lica sa licencom, kao i diplomirane fizičare i hemičare).

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019