informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 18.02. do 20.02.2022.g.

korona 1 mDana 18.2.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 415 pacijenata. Od ovog broja 81 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 334 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 59 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 28 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 199 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 11 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 25 za PCR test.


Dana 19.2.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 294 pacijenata. Od ovog broja 89 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 205 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 65 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 27 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 161 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 7 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 28 za PCR test.


Dana 20.2.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 302 pacijenata. Od ovog broja 85 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 217 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 71 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 39 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 145 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 7 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 27 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019