informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Opšti podaci

OPŠTI PODACI

Zavod za zdravstavenu zaštitu radnika „Niš“ je zdravstvena ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova Republike Srbije, osnovana 1955. godine. Osnivač ustanove je Republika Srbija od 14.03.2020.godine na osnovu odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad zavodima (objavljeno u Sl.glasniku RS br.21/2020.g).

Sedište Zavoda - Uprava je u ulici Vojislava Ilića bb u Nišu, (II sprat zgrade Zavoda za urgentnu medicinsku).

Kontakt telefon: 018/232 801 i 224 878,

Faks: 018/237 990

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vreme uprave: svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Zdravatvene stanice i ambulante u kojima se pruža zdravstvena zaštita i obavlja zdravstvena delatnost su :

 • • Zdravstvena stanica – Dispanzer MIN, ulica Šumadijska broj 1,
 • • Zdravstvena stanica – Dispanzer EI, Bulevar Svetog cara Konstantina broj 84 - 86,
 • • Zdravstvena stanica – Dispanzer DIN, ulica 12. februar broj 74,
 • • Zdravstvena stanica – Dispanzer Lake industrije, ulica Branka Radičevića broj 50,
 • • Zdravstvena stanica – Dispanzer Niteks, ulica Pantelejska broj 58,
 • • Zdravstvena stanica – Ambulanta Jastrebac, ulica Humska bb,
 • • Zdravstvena ambulanta Palilula, ulica Hajduk Veljkova broj 58,
 • • Zdravstvena ambulanta SUP, ulica Nade Tomić broj 18.
 • • Zdravstvena ambulanta LEONI, ulica Dimitrija Tucovića b.b.
 • • Zdravtevena stanica NIR – Bulevar Zorana Đinđića broj 52 (privremeno zatvorena).

Radno vreme zdravstvenih stanica i ambulanti Zavoda je:

- svakog radnog dana od 07:00 do 20:00 časova

- vikendom od 08:00 do 18:00 časova (dežurna ambulanta)

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji iz 2020. godine predviđene su i formirane sledeće SLUŽBE:

 1. Služba za medicinu rada,
 2. Služba za opštu medicinu i ginekologiju,
 3. Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost,
 4. Služba za radiološku i laboratorijsku dijagnostiku,
 5. Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove.

Broj izjava pacijenta kod izabranog lekara u Odeljenju za opštu medicinu prema podacima RFZO iz decembra 2022. godine je 38.585, a u Odeljenju za ginekologiji 9.772.

Zavod je u 2021. godini i u prva tri kvartala 2022. godine imao najveću kapitacionu ocenu od 155 zdravatvenih ustanova koje obavljaju primarnu zdravatvenu zaštitu u Republici Srbiji, i jedina je zdravstvena ustanova kod koje je kapitaciona ocena veća od 7,00.

Sistem menadžmenta kvaliteta

Veoma važan segment aktivnosti Zavoda odnosi se na stalno unapređenje kvaliteta rada i pružanja usluga pacijentima i korisnicima. U vezi sa tim Zavod poseduje:

- Sertifikat o akreditaciji izdat od strane Agencije za akreditaciju zdravatvenih ustanova Srbije - AZUS,

- Sertifikat međunarodnog standarda ISO 9001:2015-sistem menadžmenta kvaliteta,

- Sertifikat o akreditaciji izdat od strane Akreditacionog tela Srbije Odeljenju za hematološku, biohemijsku i toksikološku dijagnostiku za standard ISO 15189:2014. Pomenuta laboratorija je prva i jedina akreditovana biohemijska laboratorija u javnom zdravstvenom sektoru u gradu Nišu,

- Sertifikat o akreditaciji izdat od strane Akreditacionog tela Srbije Odeljenju za zaštitu od zračenja za standard ISO 17025:2017.

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019