informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Istorijat

Razvoj službe medicine rada u Nišu počeo je davne 1955. godine. i preko 50 godina se sprovodi zdravstvena zaštita radno aktivne populacije na ovom prostoru.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika "Niš" je formiran 1986. godine integracijom Dispanzera za medicinu rada pri fabrikama MIN, DIN, EI, Vulkan, Dom železničara i tadašnjeg Instituta za medicinu rada kao nastavne baze Medicinskog fakulteta.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019