informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Delatnost

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“ je zdravstvena ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite u kojoj se obavlja:

- zdravstvena zaštita i očuvanje zdravlja zaposlenih u bezbednoj i zdravoj radnoj sredini obavljanjem delatnosti medicine rada;

- preventivna i kurativna zdravstvena delatnost iz oblasti opšte medicne, ginekologije, specijalističko-konsultativne delatnosti (oftalmologija, ORL, interna medicina, neurologija, neuropsihijatrija i dermatovenerologija), kao i laboratotijska dijagnostika (hematološka, biohemijska, toksikološka i zaštita od jonizujućeg zračenja), rendgen i ultrazvučna dijagnostika.

Zavod je naučno-zdravstvena ustava i nastavna baza za predmet medicina rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, gde se obavlja praktična i teorijska nastava na osnovnim i akademskim studijama, specijalističkim i poslediploms studijama.

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije izdao je Zavodu rešenja sa rokom važnosti do 2026. godine za:

  • • Merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva– merenja radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima – merenja ličnog ekvivalenta doze Hp(10) i Hp(0,07)– očitavanje TLD dozimetara za telo i prst
  • • Merenje jačine ambijentalnog ekvivalenta doze za jonizujuće zračenje predmeta opšte upotrebe i građevinskog materijala;
  • • Merenje jačine ambijentalnog ekvivalenta doze i gamaspektrometrijska ispitivanja
  • • Ispitivanje parametara izvora zračenja za potrebe kontrole kvaliteta mera zaštite od jonizujućeg zračenja – rendgen aparati za snimanje, rendgen aparati za prosvetljavanje, rendgen aparati za mamografiju, kompjuterizovanu tomografiju i stomatološki rendgen aparati
  • • Uzorkovanje: zemlja i građevinski materijal

Predmet ispitivanja su: mineralni proizvodi i građevinski materijali (so, sumpor, zemlja, kamen, gips, kreč, cement), rude, zgure i pepeo, prehrambeni proizvodi, predmeti opšte upotrebe, fosfati za proizvodnju hrane za životinje (mono-idi-kalcijum fosfat), TLD dozimetri za telo i ekstremitete, polja u blizini izvora jonizujućih zračenja, rendgen-aparati za snimanje, rendgen-aparati za prosvetljavanje, rendgen-aparati za mamografiju, rendgen-aparati za kompjuterizovanu tomografiju, stomatološki rendgen-aparati, uzimanje uzoraka zemlje i građevinskog materijala za gamaspektrometrijska ispitivanja.

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019