informator o radu

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 25.02. do 28.02.2022.g.

korona 1 mDana 25.2.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 269 pacijenata. Od ovog broja 49 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 220 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 41 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 13 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 138 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 19 za PCR test.


Dana 26.2.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 197 pacijenata. Od ovog broja 48 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 149 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 52 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 28 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 130 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 9 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 12 za PCR test.


Dana 27.2.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 200 pacijenata. Od ovog broja 58 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 142 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 40 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 18 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 122 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 18 za PCR test.


Dana 28.2.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 303 pacijenata. Od ovog broja 57 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 246 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 46 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 18 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 165 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 15 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019