informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 11.07. do 17.07.2022.g.

korona 1 mDana 11.7.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 55 pacijenata. Od ovog broja 22 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 33 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 12 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 3 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 19 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 7 pacijenta za PCR.


Dana 12.7.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 61 pacijenata. Od ovog broja 18 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 43 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 14 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 7 pacijenta bila sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 21 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 6 pacijenta za PCR test.


Dana 13.7.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 83 pacijenata. Od ovog broja 34 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 49 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 26 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 7 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 29 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na Rtg pluća i 8 pacijenata za PCR test.


Dana 14.7.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 53 pacijenata. Od ovog broja 24 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 29 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 20 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je jedan pacijent sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 20 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata dva pacijenta na PCR test.


Dana 16.7.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 61 pacijenata. Od ovog broja 24 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 37 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 15 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 6 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 21 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 7 pacijenta za PCR test.


Dana 17.7.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 39 pacijenata. Od ovog broja 13 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 26 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 18 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 4 pacijenta sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 17 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na Rtg pluća i 6 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019