informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 20.09. do 27.09.2022.g.

korona 1 mDana 20.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 110 pacijenata. Od ovog broja 35 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 75 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 33 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 13 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 46 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na Rtg pluća i 13 pacijenata za PCR test.


Dana 21.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 109 pacijenata. Od ovog broja 29 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 80 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 27 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 10 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 47 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na Rtg pluća i 8 pacijenata za PCR test.


Dana 22.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 100 pacijenata. Od ovog broja 38 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 62 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 29 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 12 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 45 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta na Rtg pluća i 10 pacijenata za PCR test.


Dana 23.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 124 pacijenata. Od ovog broja 41 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 83 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 35 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 11 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 50 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na Rtg pluća i 15 pacijenata za PCR test.


Dana 24.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 82 pacijenata. Od ovog broja 24 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 58 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 29 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 9 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 33 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 13 pacijenata za PCR test.


Dana 25.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 47 pacijenata. Od ovog broja 28 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 19 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 18 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 5 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 17 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na Rtg pluća i 11 pacijenata za PCR test.


Dana 26.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 148 pacijenata. Od ovog broja 59 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 89 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 47 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 13 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 63 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 22 pacijenta za PCR test.


Dana 27.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 128 pacijenata. Od ovog broja 52 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 76 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 41 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 9 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 57 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na Rtg pluća i 13 pacijenata za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019