informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 01.03. do 13.03.2023.g.

korona 1 mDana 01.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 55 pacijenata. Od ovog broja 20 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 35 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 14 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 20 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 6 pacijenta za PCR test.


Dana 02.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 48 pacijenata. Od ovog broja 16 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 32 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 16 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 6 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 26 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta za PCR test.


Dana 03.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 55 pacijenata. Od ovog broja 19 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 36 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 16 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 5 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 30 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na RTG pluca i 4 pacijenta za PCR test.


Dana 06.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 83 pacijenata. Od ovog broja 35 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 48 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 25 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 9 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 34 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta za PCR test.


Dana 07.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 55 pacijenata. Od ovog broja 27 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 28 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 19 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 11 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 28 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta za PCR test.


Dana 08.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 50 pacijenata. Od ovog broja 17 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 33 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 14 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 5 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 22 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta za PCR test.


Dana 09.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 55 pacijenata. Od ovog broja 24 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 31 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 20 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 9 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 20 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta za PCR test.


Dana 10.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 55 pacijenata. Od ovog broja 18 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 37 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 16 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 8 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 19 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta za PCR test.


Dana 13.03.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 57 pacijenata. Od ovog broja 21 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 36 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 15 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 7 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 31 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019