informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Predavanje i pokazne vežbe za zaposlene u kompaniji Zumtobel u Nišu

m Zumtobel U organizaciji Službe za medicinu rada ZZZZR“Niš“ dana 21.02.2024. godine za zaposlene u kompaniji Zumtobel dr Sonja Stanković, spec.medicine rada je održala predavanje o fizičkoj aktivnosti koja se preporučuje u toku pauza sa posla, a sa dr Aleksandrom Ristićem, lekarom na specijalizaciji je prikazala predviđene vežbe.

Fizička aktivnost je veoma bitna za svaku osobu, a određene fizički pokreti usmereni na deo tela koji u toku rada trpi veliko opterećenje pomažu telu da se relaksira i ujedno ojača odgovarajuće mišiće. Preporuka je da se vežbe obavljaju u toku pauze, jednom ili više puta u toku dana. Svaki pokret tela prati i disanje što dodatno dovodi do relaksacije.
Naši lekari su danas vežbali zajedno sa 40 zaposlenih u kompaniji, a vežbe su bile prilagođene zahtevima njihovih radnih mesta.
Na ovaj načim medicina rada pokazuje istinitu ulogu koju ima u prevenciji bolesti u bezi sa radom. Stav našeg Zavoda je da Služba za medicinu rada treba da uđe u svaku kompaniju, sagleda procese rada i ergonomske zahteve radnih mesta i poslodavcu predloži preventivne aktivnosti, a sve u cilju prevencije bolesti u vezi sa radom kao i masovnih nezaraznih bolesti, profesionalnih bolesti i povreda na radu, kao i očuvanja zdravlja zaposlenih.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019