informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Predavanja o raku dojki i edukacije o samopregledu za zaposlene žene u JP „Aerodrom Konstantin Veliki“u Nišu

predavanja o raku dojki jp aerodrom konstantin veliki mU organizaciji Službe za medicinu rada Zavoda u prostorijama JP „Aerodrom Konstantin Veliki“ u Nišu, za zaposlene žene ovog preduzeća u toku dva dana, 27. i 28. februara tekuće godine održana su predavanja na temu „Rak dojke“ i edukacije za samopregled dojke na propisanom modelu lutke. Predavanja i edukaciju je održala dr Olivera Mirković, lekar na specijalizaciji iz medicine rada. Ovom preventivnom aktivnošču bile su obuhvaćene skoro sve žene koje rade u ovom javnom preduzeću, a zajedničkim dogovorom Službe za medicinu rada i rukovodstva aerodroma određeni su termini i dinamika koja neće ometati proces rada u kome su uključne zaposlene žene.


Predavanje je prilagođeno osobama koje nisu zdravstveni profesionalci, a posle predavanja žene su postavljale različita pitanja i dobijale odgovore. O samopregledu dojki koji treba da postane rutina zdravstvene kulture žena, načinu izvođenja i drugim detaljima takođe je govorila pomenuta doktorica i na modelu lutke pokazala kako se taj pregled obavlja. Svaka žena je prošla edukaciju na modelu lutke što će im mnogo pomoći da steknu rutinu radeći na sebi. To je nešto najmanje, a veoma bitno što svaka žena može učiniti za sebe u cilju ranog otkrivanja promene na dojci. Svaka promena na dojci ne mora biti maligna, ali je ona alarm da se žena javi ginekologu koji će je uključiti u dalju proceduru: ultrazvuk dojki, praćenje, mamografija, pregled endokrinog hirurga ....
Poznavati bolest i otkriti je na vreme u najranijoj fazi kada su šanse za izlečenje najveće su garancija izlečenja.
Jedan od strateških ciljeva Službe za medicinu rada je edukacija i podizanje sveti zaposlenih u njihovom radnom okruženju, uz praćenje ergonomskih i drugih zahteva radnog mesta, o značaju prevencije i ranog otkrivanja bolesti u vezi sa radom, profesionalnih bolesti kao i masovnih nezararnih bolesti (maligne bolsti, šećerna bolest, povišen krvni pritisak, poremečaji rada srca, osteoporoza, hronična opstruktivna bolest pluća, bolesti koštano-zglobnog sistema i dr.)
PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE BOLESTI JE EKONOMSKA KATEGORIJA ZA SVE jer omogućava gubitak novca:
-ZAPOSLENE (nadoknada zarade u toku bolovanja je u visini od 65%),
-POSLODAVCE (odvajanje na ime nadoknade, poreza i doprinosa kao i zapošljavanje druge osobe na ima zamene odsutnog sa poslaIa, promena u organizaciji rada) i
-DRUŠTVO U CELINI (izdaci u vezi sa dijagnostikom i lečenje bolesti su veliki).

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019