uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante ZZZZR Niš

korona 1 mDana 08.01.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 179 pacijenata. Od ovog broja 66 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 113 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 28 pacijenata antigenskim testovima.Hematološke i biohemijske analize su urađene za 88 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 4 pacijent za rendgengrafiju pluća i 1 pacijent za PCR test.

Dana 09.01.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 90 pacijenata. Od ovog broja 30 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 60 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 23 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 45 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 4 pacijent za rendgengrafiju pluća i 3 pacijent za PCR test.

Dana 10.01.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 63 pacijenata. Od ovog broja 11 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 52 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 8 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 33 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 3 pacijent za rendgengrafiju pluća i 1 pacijent za PCR test.

Dana 11.01.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 171 pacijenata. Od ovog broja 45 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 126 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 25 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 82 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 3 pacijent za rendgengrafiju pluća i 2 pacijent za PCR test.

Dana 12.01.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 143 pacijenata. Od ovog broja 39 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 104 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 26 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 65 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 2 pacijent za rendgengrafiju pluća i 2 pacijent za PCR test.

Dana 13.01.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 123 pacijenata. Od ovog broja 33 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 88 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 16 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 68 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 4 pacijent za rendgengrafiju pluća, a nijedan pacijent nije upućen za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019