uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj o radu Kovid ambulante ZZZZR Niš

korona 1 m Dana 25.01.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 123 pacijenta. Od ovog broja 29 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 94 pacijenta obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 18 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 79 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena 3 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 2 pacijenta za PCR test.

Dana 26.01.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 118 pacijenata. Od ovog broja 31 pacijent se javio prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 87 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testiran je 21 pacijent antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 55 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 5 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 2 pacijenta za PCR test.

Dana 27.01.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 107 pacijenata. Od ovog broja 22 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 85 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 13 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 40 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen 1 pacijent za rendgengrafiju pluća i 4 pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019