uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 29.6.- 04.7.2021.g.

korona 1 mDana 29.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 35 pacijenata. Od ovog broja 10 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 25 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirana su dva pacijenta antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 11 pacijenata. U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća i PCR test.

Dana 30.6.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 63 pacijenata. Od ovog broja 15 pacijenata se javio prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 48 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirana su dva pacijenta antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih. Hematološke i biohemijske analize su urađene za 22 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća i PCR test.

Dana 01.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 34 pacijenata. Od ovog broja 12 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 22 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 6 pacijenata antigenskim testovima od koji je jedan bio pozitivan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 13 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.

Dana 02.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno su se javila na pregled 48 pacijenata. Od ovog broja 21 pacijent se javio prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 27 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je četiri pacijenta antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 19 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijenta za PCR test, dok ni jedan nije upućen za rendgengrafiju pluća.

Dana 03.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 27 pacijenata. Od ovog broja 9 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 18 pacijent obavio kontrolni pregled.
Testirano je 15 pacijenata antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 19 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća i PCR test.

Dana 04.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 15 pacijenata. Od ovog broja 8 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 7 pacijenta obavilo kontrolni pregled.
Testirano je dva pacijenta antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 13 pacijenata. U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća i PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019