uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 12.7.-15.7.2021.g.

korona 1 mDana 12.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 37 pacijenata. Od ovog broja 14 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 23 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Nije bilo testiranih antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 10 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.


Dana 13.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 48 pacijenata. Od ovog broja 21 pacijent se javo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 27 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 11 pacijenta antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 23 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijent za rendgengrafiju pluća i jedan pacijent za PCR test.


Dana 14.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 46 pacijenata. Od ovog broja 21 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 25 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 7 pacijenata antigenskim testovima od koji nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 23 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijenta za rendgengrafiju pluća i PCR test.


Dana 15.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno su se javila na pregled 43 pacijenata. Od ovog broja 13 pacijent se javio prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 30 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 5 pacijenta antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 15 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena dva pacijenta za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019