uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 16.7.-19.7.2021.g.

korona 1 mDana 16.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 42 pacijenata. Od ovog broja 12 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 30 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 9 pacijenata su rađeni antigenski testovi i nije bilo pozitivnih rezultata.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 21 pacijenata.
Nije bilo poacijenata kod kojih bi bilo indikovano upućivanje u Dom zdravlja za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.

Dana 17.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 19 pacijenata. Od ovog broja pet pacijenata se javo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 14 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testiran je jedan pacijent antigenskim testom a rezultat je bio negativan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za šest pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijent za rendgengrafiju pluća ili za PCR test.

Dana 18.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 10 pacijenata. Od ovog broja jedan pacijent se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je devet pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testiran je jedan pacijent antigenskim testom a rezultat je bio negativan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za šest pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen ni jedan pacijent za rendgengrafiju pluća ili za PCR test.

Dana 19.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno su se javila na pregled 59 pacijenata. Od ovog broja 18 pacijenata se javio prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 41 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirana su tri pacijenta antigenskim testovima i nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 21 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijent za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019