informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj o radu kovid ambulante od 20.7. do 22.7.2021.g.

korona 1 m  Dana 20.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 56 pacijenata. Od ovog broja 23 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 33 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 14 pacijenata su rađeni antigenski testovi i nije bilo pozitivnih rezultata.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 17 pacijenata.
Nije bilo poacijenata kod kojih bi bilo indikovano upućivanje u Dom zdravlja za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.

Dana 21.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 49 pacijenata. Od ovog broja 19 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 30 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je devet pacijenata antigenskim testom a rezultat je bio negativan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 15 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen jedan pacijent za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test

Dana 22.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 37 pacijenata. Od ovog broja 15 pacijenta se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 22 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 8 pacijenta antigenskim testom a rezultat je bio negativan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 19 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen jedan pacijent za rendgengrafiju pluća. Ni jedan pacijent nije upućen za PCR test

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019