informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj o radu kovid ambulante od 30.07. do 12.08.2021. g.

korona 1 m ​Dana 30.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 66 pacijenata. Od ovog broja 24 pacijenata se javio prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 42 pacijenta obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 10 pacijenata antigenskim testovima od kojih je jedan bio pozitivan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 12 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijent za PCR test, dok ni jedan pacijent nije upućen za rendgengrafiju pluća.

Dana 31.7.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 35 pacijenata. Od ovog broja 7 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 28 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 7 pacijenata antigenskim testovima od kojih nije bilo pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 9 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena dva pacijenta za PCR test, dok ni jedan pacijent nije upućen za rendgengrafiju pluća.

Dana 01.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 25 pacijenata. Od ovog broja 10 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 15 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 7 pacijenata antigenskim testovima od kojih je jedan bio pozitivan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 11 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijent za rendgengrafiju pluća, dok ni jedan pacijent nije upućen za PCR test.

Dana 02.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 53 pacijenta. Od ovog broja 33 pacijenta se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 20 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 5 pacijenata antigenskim testovima od kojih je jedan bio pozitivan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 12 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen nijedan pacijent za rendgengrafiju pluća i PCR test.

Dana 03.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 55 pacijenata. Od ovog broja 15 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 40 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 11 pacijenata antigenskim testovima od kojih nije bio pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 11 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen nijedan pacijent za rendgengrafiju pluća i PCR test.

Dana 04.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 60 pacijenata. Od ovog broja 29 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 31 pacijent obavio kontrolni pregled.
Testirano je 10 pacijenata antigenskim testovima od kojih su četiri bila pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 30 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijent za rendgengrafiju pluća i jedan pacijent za PCR test.

Dana 05.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 59 pacijenata. Od ovog broja 28 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 31 pacijent obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 6 pacijenata antigenskim testovima od kojih nije bio pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 20 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen nijedan pacijent za rendgengrafiju pluća i PCR test.

Dana 06.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javio na pregled 61 pacijent. Od ovog broja 21 pacijent se javio prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 40 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 12 pacijenata antigenskim testovima od kojih je jedan bio pozitivan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 18 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijent za rendgengrafiju pluća, a jedan pacijent je upućen za PCR test.

​Dana 07.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 33 pacijenta. Od ovog broja 12 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 21 pacijenat obavio kontrolni pregled.
Testirano je 5 pacijenata antigenskim testovima od kojih nije bio pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 15 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen nijedan pacijent za rendgengrafiju pluća i PCR test.

Dana 08.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 55 pacijenata. Od ovog broja 9 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 8 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testiran je 1 pacijen antigenskim testom i njegov nalaz je bio negativan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 5 pacijenata.
U Dom zdravlja nije upućen nijedan pacijent za rendgengrafiju pluća i PCR test.

​Dana 09.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javio na pregled 71 pacijent. Od ovog broja 29 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 42 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 15 pacijenata antigenskim testovima od kojih je 6 bio pozitivnih.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 29 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijent za rendgengrafiju pluća i jedan pacijent za PCR test.

Dana 10.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 60 pacijenata. Od ovog broja 21 pacijent se javio prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 39 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 11 pacijenata antigenskim testovima od kojih je jedan bio pozitivan.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 19 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijent za PCR test, dok ni jedan pacijent nije upućen za rendgengrafiju pluća.

​Dana 11.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 62 pacijenta. Od ovog broja 24 pacijenta se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 38 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 7 pacijenata antigenskim testovima od kojih su dva pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 27 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena tri pacijenta za PCR test, dok ni jedan pacijent nije upućen za rendgengrafiju pluća.

Dana 12.8.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 66 pacijenata. Od ovog broja 19 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 47 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 7 pacijenata antigenskim testovima od kojih su dva pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 26 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućen jedan pacijent za PCR test, dok ni jedan pacijent nije upućen za rendgengrafiju pluća.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019