uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 12.11. do 14.11.2021.g.

korona 1 mDana 12.11.2021.g u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 326 pacijenata. Od ovog broja 55 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 271 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 41 pacijenata antigenskim testovima od kojih su 11 nalaza bila pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 135 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena 8 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 13 na PCR test.


Dana 13.11.2021.g u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 125 pacijenata. Od ovog broja 33 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 92 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 28 pacijenata antigenskim testovima od kojih su 5 nalaza bila pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 60 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena 3 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 2 na PCR test.


Dana 14.11.2021.g u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 98 pacijenata. Od ovog broja 51 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 47 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 36 pacijenata antigenskim testovima od kojih su 10 nalaza bila pozitivna.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 71 pacijenata.
U Dom zdravlja su upućena 5 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 6 na PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019