uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 24.12. do 26.12.2021.g.

korona 1 mDana 24.12.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 158 pacijenata. Od ovog broja 36 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 122 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 33 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 73 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 7 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 3 za PCR test.


Dana 25.12.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 88 pacijenata. Od ovog broja 36 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 52 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 30 pacijenata su rađeni antigenski testovi i dva su imala pozitivan nalaz.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 45 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 10 za PCR test.


Dana 26.12.2021.g. u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 65 pacijenata. Od ovog broja 26 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 39 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 22 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su dva pacijenta bila sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 27 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 5 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019