informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Stručno lice za bezbednost i zdravlje na radu

Prema zakonu o Bezbednosti i zdravlju na radu (službeni glasnik 101/05), poslove Bezbednosti i zdravlja na radu za preduzeća i ustanove koja nemaju stručno lice sa položenim stručnim ispitom, isto mogu angažovati od ustanove koje imaju licencu za obavljanje tih poslova.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika“Niš“poseduje licencu za obavljanje poslova Bezbednosti i zdravlja na radu izdate od strane Ministarstva rada i socijalne politike.

Za pružanje ovih usluga ZZZZ radnika „Niš“angažuje stručno lice za Bezbednost i zdravlje na radu sa položenim stručnim ispitom, Kankaraš Mila diplomiranog inženjera Zaštite na radu sa dugogodišnjim iskustvom u toj oblasti i sa angažovanjem u više preduzeća raznih delatnosti (gradjevina, drvno-preradjevačka industrija, prizvodnja i prerada mesa, grafička delatnost, hemijska delatnost, trgovina i usluge, gerentološki centri, zdravstveni centri, domovi zdravlja, prehrambena delatnost, izvodjenje elekto instalacija i instalacija grejanja, otpadi i reciklaže, škole i dr).

Cilj angažovanja stručnog lica za Bezbednost i zdravlje na radu je, da daje stručna uputstva i pomoć poslodavcu da zaposlenima obezbedi rad na radnim mestima i u uslovima u kojima su sprovedene mere Bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno da prilikom organizovanja rada i radnog procesa (pre početka i toku rada) obezbedi preventivne mere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih.

Dakle cilj Bezbednosti i zdravlja na radu je preventiva, odnosno sprečavanje povreda na radu i profesionalnih oboljenja, jer samo zdrav radnik donosi profit. Značaj bezbednosnih mera je taj da se izbegnu rizični poslovi, procenjivati rizik koji se ne može izbeći, otklanjati rizik na njegovom izvoru, prilagodjavati rad i radno mesto zaposlenom pri izboru opreme i metoda rada, zameniti opasne tehnološke procese bezopasnim ili manje opasnim i osposobljavati zaposlene za bezbedan i zdrav rad.

Poslodavac je u tom smislu dužan, da aktom u pisanoj formi odredi lice za Bezbednost i zdravlje na radu, da angažuje službu za medicinu rada, pravno lice sa licencom radi sprovodjenja preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad, kao i ispitivanja uslova radne okoline, korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu, vrši propisane lekarske preglede zaposlenih prema aktu o proceni rizika i preporukama medicine rada, obuči odredjeni broj zaposlenih za pružanje prve pomoći, osigura zaposlene od povreda na radu i profesionalnih oboljenja itd.

Zadatak stručnog lica za Bezbednost i zdravlje na radu je da dovede do promene načina razmišljanja i da celokupnu aktivnost u vezi Bezbednosti i zdravlja na radu bude zasnovan na stvaranju kulture prevencije rizika. Takodje, stručno lice za bezbednost i zdravlje na radu pomaže u izradi zakonskih akata u vezi Bezbednosti i zdravlja na radu (pravilnici, programi, odluke i dr.).

Kontakt osoba:

Milo Kankaraš
Diplomirani inženjer zaštite na radu
Stručno lice za bezbednost i zdravlje na radu

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019